Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ XIV

Ngày 31-08-2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã họp lần thứ XIV về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty.

Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Nghiquyethoidongquantri