Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc PV2

Ngày 31/8/2011, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, ông Tôn Thiện Việt –  Chủ tịch HĐQT PV2 đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Theo các quyết định đã được công bố, từ ngày 31/8/2011, ông Lê Thanh Tùng – nguyên Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Đầu tư PV2 sẽ giữ chức Tổng giám đốc công ty thay cho ông Đỗ Tuấn Bình.

Phát biểu tại buổi lễ Trao quyết định, ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Ban lãnh đạo mới cùng với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong những năm qua và phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Ông Lê Thanh Tùng – Tổng giám đốc mới của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị Công ty và khẳng định sự quyết tâm cùng với tập thể cán bộ nhân viên Công ty tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc.

Ông Lê Thanh Tùng bắt đầu tiếp nhận công việc vị trí Tổng giám đốc từ ngày 31/8/2011.