Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

Hà Nội, ngày 11  tháng  08  năm 2011

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền như sau:

  1. Mã chứng khoán                  :   PV2
  2. Loại chứng khoán                :  Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá                                :  10.000 đồng
  4. Ngày đăng ký cuối cùng     :   29/8/2011
  5. Tỷ lệ thanh toán                   :   02%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  6. Thời gian thanh toán          :   ngày 22/9/2011
  7. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

->Trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) từ ngày 22/9/2011. Khi đến làm thủ tục, đề nghị mang theo CMND, sổ

chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp hoặc giấy giới thiệu của cơ quan nếu là tổ chức.

->Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: người sở hữu tải Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản trên website: www.pv2.com.vn, điền đầy đủ thông tin và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Tôn Thiện Việt

Dang ky nhan co tuc bang chuyen khoan

Dang ky nhan co tuc bang tien mat