Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu quỹ.