Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 08/6/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư  PV2 đã ban hành quyết định số 25/QĐ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Hồng Hà kể từ ngày 15/06/2011 theo nguyện vọng cá nhân (file đính kèm)