PV2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc thành công

Ngày 07/4/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tê, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI (mã chứng khoán: PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp. Tất cả nội dung của Đại hội đưa ra đều được cổ đông tán thành với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, PV2 được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cao cấp của các cổ đông sáng lập và sự tham dự của các cổ đông/ đại diện ủy quyền đại diện cho 27.215.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị PV2

Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

Năm 2010 là năm nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính bị thua lỗ, thậm chí phá sản. Vượt lên khó khăn chung, PV2  đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể: doanh thu hoàn thành 102% kế hoạch năm và đạt 109% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 100,5% kế hoạch năm và đạt 170% so với năm 2009, đảm bảo chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%.

Đáng chú ý, trong khi thị trường bất động sản, thị trường tài chính bất ổn và biến động khó lường, PV2 đã  thực hiện thành công 100% kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 182,5 tỷ đồng lên 373,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của PV2.

Tận dụng thế mạnh của các cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông PVI, và phát huy các thành quả đã đạt được, PV2 quyết tâm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2011 – 2015. Đại hội đã thông qua các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa quyết tâm này.

Ban điều hành PV2

Tầm nhìn của PV2 giai đoạn 2011 – 2015 là phấn đấu trở thành một doanh nghiệp bất động sản và đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu có thương hiệu quốc tế.

Trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của PV2 thì năm 2011 sẽ là năm bản lề triển khai nhiều biện pháp quan trọng. Kế hoạch doanh thu năm 2011 của PV2 là 250 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2010.

Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV PV2

Đại hội cũng đã thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Đầu tư PV2 với tên viết tắt là PV2.

Đoàn chủ tịch đang thực hiện quyền biểu quyết