Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 như file đính kèm.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Giải trình BCTC giữa niên độ năm 2023