Báo cáo tài chính quí I năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2023.

Báo cáo tài chính quí I năm 2023

Giải trình BCTC quí I năm 2023