Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI kính gửi tới các quí vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 07-04-2011 như file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: NGHIQUYET01009.pdf