Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 như file đính kèm.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Giải trình BCTC giữa niên độ năm 2022