Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (Mã CK: PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung cụ thể như sau:

– Thời gian : 08 giờ, thứ 5, ngày 07 tháng 04  năm 2011

–  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần: Cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 10/03/2011

–  Nội dung: ·   Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/uỷ quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 17h ngày 04/4/2011 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI

Tầng 5 – Toà nhà 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-6 2732659 (ext: 118)   Fax: 84-4-6 2732668

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

– Thư mời họp

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và

– Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội;

– Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện tham dự mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày   21 tháng  03 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH