Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2021. chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2021