Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 16

Ngày 03/12/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty PV2 xin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: – Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư PV2 – Mã số doanh nghiệp: 0102306389 – Đăng ký lần đầu: Ngày 29/06/2007 – Đăng ký thay đổi lần thứ 16: Ngày 02/12/2021 – Lý do thay đổi: Bổ sung Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo Pháp luật

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần 16