Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021, chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021