Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PV2 trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn PVI.