Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm!

Trân trọng!

Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2021