Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 (chi tiết như file đính kèm).

Trân trọng!

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ