Thông báo thay đổi địa điểm chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi địa điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau:

  1. Địa điểm chi trả cổ tức đã thông báo: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
  2. Địa điểm chi trả cổ tức mới: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI, tầng 5, số 154 Nguyễn Thái Hoc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 8%/cổ phần (800 đồng/ cổ phần)
  4. Đối tượng được tạm ứng: cổ đông có tên trên sổ đăng ký cổ đông của PVIIvest tại thời điểm 16h00 ngày 08/11/2010
  5. Thời gian tạm dừng trả cổ tức tại đơn vị được uỷ quyền Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI): từ ngày 18/01/2011 đến ngày 25/01/2011
  6. Thời gian chi trả cổ tức tại PVIInvest: kể từ ngày 25/01/2011

Trân trọng thông báo.