Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate. chi tiết như file đính kèm.

Nghị quyết số 01 HĐQT năm 2020

Công bố thông tin bất thường