Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2019. chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2019