Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 , Công bố thông tin bất thường Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan, chi tiết như file đính kèm!

Quyết định sét xử phúc thẩm

Công bố thông tin bất thường