Báo cáo thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2017 của PV2.

Bao_cao_thuong_nien_PV2_nam_2017