Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn : bà Chu Minh Châu:

Xem chi tiết tại đây