Thông báo thay đổi trụ sở

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

–   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, mã số doanh nghiệp: 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/07/2016;

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, khách hàng và đối tác về việc thay đổi trụ sở chính Công ty kể từ ngày 19/07/2016 như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

– Địa chỉ cũ: Tầng 6, tòa nhà 154, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

– Địa chỉ mới: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt nam