Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 23/06/2016, Công ty PV2 đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016 đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế toán cho bà Lê Thị Hương – Phó phòng Kế toàn Công ty. Công ty PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn các quyết định này.

Chấm dứt HĐLĐ với Bà Nguyễn Thùy Linh

Quyết định giao nhiệm vụ cho Bà Lê Thị Hương