Thông báo gia hạn Hợp đồng uỷ thác đầu tư cổ phiếu PVI Finance năm 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI xin trân trọng gửi tới các CBNV PVI đang UTĐT cổ phiếu PVI Finance “Thông báo gia hạn hợp đồng UTĐT cổ phiếu PVI Finance năm 2011” để các qúi vị tham khảo./.

Tài liệu:

Thong bao – Gia han UTDT co PVI Finance nam 2011.pdf

Bang ke chi tiet phi UTDT.pdf