Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015.

Báo cáo quản trị Công ty năm 2015