Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13

Ngày 07/12/2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 07/12/2015.

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 13