PVIInvest Tăng tốc phát triển

Ngày 3/11/2010 Báo đầu tư chứng khoán đã đăng bài viết về PV2. Mời quí vị cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo./.

Tài liệu đính kèm:baivietpviinvestdangbao