Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2015 như file đính kèm.

Trân trọng!

Bao cao tai tinh chinh qui I nam_2015

Giai trinh BCTC qui I nam_2015