Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014.
Báo cáo quản trị Công ty 06 đầu năm 2014