Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 12

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2

2. Mã chứng khoá : PV2

3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17, số 249A, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê – Quận Tây Hồ –  TP.Hà Nội

4. Điện thoại : 04.62732659 Fax: 04.62732668

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 15/07/2014, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/07/2014.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

* Địa chỉ cũ:

-Tầng 17, số 249A, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê – Quận Tây Hồ –  TP.Hà Nội

* Địa chỉ mới :

-Tầng 6, tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã – Quận Ba Đình-  TP.Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 12