Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển Khu dân cư theo quy hoạch quy mô 9,991 ha tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 làm chủ đầu tư

Ngày 20/05/2014, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đến năm 2019 và đến ngày 26/05/2014, UBND huyện Nhơn Trạch đã có công văn số 1928/UBND-CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển Khu dân cư theo quy hoạch quy mô 9,991 ha tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 làm chủ đầu tư.

Dự án phát triển khu dân cư xã Long Tân – Phú Hội là khu đô thị mới theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt cho người dân ổn định đời sống và phát triển kinh tế, việc triển khai sẽ góp phần phát triển thành phố mới Nhơn Trạch. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 sẽ đầu tư xây dựng mới khu dân cư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt từ năm 2012. Khu dân cư mới này có quy mô dự án cho khoảng 1.056 người, diện tích đất khoảng 9,991 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.172 tỷ đồng. Sau khi được UBND huyện Nhơn Trạch chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Công ty cổ phần đầu tư PV2 dự kiến sẽ thực hiện dự án theo tiến độ từ quý I/2014 đến quý IV/2019.