Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2013.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013