Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết

Công bố thông tin

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2

2. Mã chứng khoá : PV2

3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

4. Điện thoại : 04.62732659 Fax: 04.62732668

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị vềviệc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

– Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị vềviệc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị vềviệc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nghị quyết HĐQT