Công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Kinh gửi: –    Ủy ban chứng khoán Nhà nước

–         Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2

2. Mã chứng khoá : PV2

3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

4. Điện thoại : 04.62732659  Fax: 04.62732668

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin công bố thông tin về việc Công ty nhận được quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế số 52179/QĐ-CT-TTr3 ngày 28/12/2013 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công ty đã nhận được quyết định nói trên tại Cục thuế TP Hà Nội vào ngày 30/12/2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế