Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 11

Kinh gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2

2. Mã chứng khoá : PV2

3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

4. Điện thoại : 04.62732659 Fax: 04.62732668

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin về việc Công ty nhận được thay đổi liên quan tới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1.11 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 27/12/2013, PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/12/2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 11