PV2 chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư

PV2 xin thông báo tới các quý vị cổ đông, đối tác và khách hàng về việc chào bán công khai danh mục cổ phiếu đầu tư thuộc sở hữu của PV2 như công văn đính kèm.

Công văn chào bán

Form đăng ký mua cá nhân

Form đăng ký mua tổ chức