Báo cáo thường niên PV2 năm 2012

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2012 của PV2.

Báo cáo thường niên năm 2012