Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 , nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trân trọng thông báo.

Nghị quyết họp HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017