Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty  năm 2012.

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012