Nghị quyết họp hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Nghị Quyết họp hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017