Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 lần thứ I nhiệm kỳ 2012-2015 thành công rực rỡ

Sau khi được nâng cấp từ tổ chức công đoàn cơ sở thành viên lên tổ chức công đoàn cơ sở, sáng ngày 06/11/2012, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2015. Trong các năm qua, tổ chức Công đoàn của PV2 đã không ngừng phát huy vai trò của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Ban Tổng giám đốc và Đoàn thanh niên để góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2.

Ảnh : Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Đến dự Đại hội có: Đồng chí Tôn Thiện Việt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT PVI ; Đồng chí Phạm Khắc Dũng – Phó Tổng Giám đốc PVI, Chủ tịch Công đoàn PVI; cùng đông đủ các công đoàn viên đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2.

Ảnh : Đồng chí Tôn Thiện Việt – – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Phó Chủ tịch HĐQT PVI phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Ảnh : Đồng chí Phạm Khắc Dũng – Phó Tổng Giám đốc PVI, Chủ tịch Công đoàn PVI phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2012 và Phương hướng nhiệm vụ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ảnh : Lãnh đạo PVI chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 nhiệm kỳ 2012-2015.

Đại hội cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo đến dự đại hội. Đại hội đề nghị tập thể cán bộ và công đoàn viên với tinh thần dân chủ và sáng tạo tích cực đóng góp các giải pháp thiết thực hơn nữa cho công tác hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn nâng cao vai trò và ý thức trách nhiệm của mình, đoàn kết, năng động, sáng tạo để xây dựng một tổ chức Công đoàn PV2 vững mạnh góp phần cùng với Chính quyền và các đoàn thể khác đưa Công ty Cổ phần đầu tư PV2 ngày càng phát triển.