Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 10

Ngày 29/10/2012 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư  Thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10. Trân trọng thông báo.

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 10