Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng  năm 2012.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2012