Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý I năm 2012

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 1 năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 1 năm 2012.