PV2 đầu tư dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần BOT quốc lộ 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên là dự án được đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) do Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2 (Công ty BOT) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào đầu năm 2005 và hoàn thành vào cuối quý 3/2008, chính thức đưa vào khai thác hoàn vốn đầu quý 4/2008. Tổng giá trị đầu tư cho dự án (tính đến thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng) là 737,6 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách để GPMB là 268,7 tỷ đồng, vốn của nhà đầu tư góp là 156 tỷ đồng và vốn huy động khác là 312,9 tỷ đồng. Theo hợp đồng BOT ký với Bộ GTVT thì thời gian thu phí hoàn vốn và tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư là 17 năm (từ năm 2008 đến năm 2024).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên của Công ty BOT: Năm 2009 lợi nhuận sau thuế đạt 28,98 tỷ đồng, chia cổ tức là 18%; Năm 2010 lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, chia cổ tức là 20%; Năm 2011 lợi nhuận sau thuế đạt 38,04 tỷ đồng, chia cổ tức là 24% và những năm tiếp theo tỷ lệ chia cổ tức lũy tiến tăng trên 24%/năm. Theo phương án tính toán của Dự án thì tính đến năm 2016 Công ty BOT sẽ hoàn trả xong nợ vay Ngân hàng và từ năm 2017 toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ chia cho các nhà đầu tư, ước b/q năm đạt từ tỷ lệ từ 70% trở lên.

Sau khi xem xét tính toán hiệu quả của dự án, Ban lãnh đạo PV2 nhận thấy việc tham gia đầu tư vào dự án này mang lại cho PV2 hiệu quả cao trong đầu tư dài hạn và nâng cao vị thế của PV2 trên thị trường, nên PV2 đã quyết định tham gia đầu tư 10% cổ phần tại Công ty BOT và được hưởng ngay cổ tức của năm 2011 là 24%, đồng thời PV2 trở thành cổ đông sáng lập và được cử thành viên vào HĐQT của Công ty BOT Quốc lộ 2.