Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng.  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PV2 năm 2012