Nghị quyết họp HĐQT lần thứ XV nhiệm kỳ 2007-2012

PV2 xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông , Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PV2 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Công bố thông tin

Nghị quyết hop HÐQT lần XV nhiệm kỳ 2007-2012