Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010 như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.Bao cao tien do su dung von